Rezervuji parcelu číslo: 64, parcelní číslo 1161/180 o výměře 715 m2. V Praze dne: 24/06/2019 21:18:36.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: