Rezervuji parcelu číslo: 64, parcelní číslo 1161/180 o výměře 715 m2. V Praze dne: 22/04/2021 18:20:32.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: