Rezervuji parcelu číslo: 65, parcelní číslo 1161/62 o výměře 722 m2. V Praze dne: 05/06/2020 11:48:19.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: