Rezervuji parcelu číslo: 65, parcelní číslo 1161/62 o výměře 722 m2. V Praze dne: 22/04/2021 19:28:29.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: