Rezervuji parcelu číslo: 66+67, parcelní číslo 1161/188+1161/86 (dohromady parcela 66+67) o výměře 333+352 m2. V Praze dne: 26/01/2020 12:13:58.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: