Rezervuji parcelu číslo: 68, parcelní číslo 1161/85 o výměře 572 m2. V Praze dne: 19/04/2019 13:18:08.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: