Rezervuji parcelu číslo: 69, parcelní číslo 1161/258 o výměře 950 m2. V Praze dne: 18/10/2021 12:32:00.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: