Rezervuji parcelu číslo: 69, parcelní číslo 1161/258 o výměře 950 m2. V Praze dne: 28/01/2021 06:01:26.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: