Rezervuji parcelu číslo: 7, parcelní číslo 1161/117 o výměře 603 m2. V Praze dne: 22/01/2020 08:38:45.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: