Rezervuji parcelu číslo: 71, parcelní číslo 1161/260 o výměře 800 m2. V Praze dne: 25/01/2021 17:52:20.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: