Rezervuji parcelu číslo: 72, parcelní číslo 1161/261 o výměře 800 m2. V Praze dne: 13/07/2020 04:51:31.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: