Rezervuji parcelu číslo: 72, parcelní číslo 1161/261 o výměře 800 m2. V Praze dne: 22/10/2020 11:54:34.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: