Rezervuji parcelu číslo: 73, parcelní číslo 1161/262 o výměře 800 m2. V Praze dne: 22/10/2020 10:59:44.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: