Rezervuji parcelu číslo: 73, parcelní číslo 1161/262 o výměře 800 m2. V Praze dne: 13/07/2020 03:21:24.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: