Rezervuji parcelu číslo: 74, parcelní číslo 1161/263 o výměře 800 m2. V Praze dne: 19/02/2019 14:52:45.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: