Rezervuji parcelu číslo: 74, parcelní číslo 1161/263 o výměře 800 m2. V Praze dne: 25/01/2021 18:50:02.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: