Rezervuji parcelu číslo: 74, parcelní číslo 1161/263 o výměře 800 m2. V Praze dne: 14/12/2018 02:43:56.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: