Rezervuji parcelu číslo: 75, parcelní číslo 1161/264+1169/56 o výměře 1050 m2. V Praze dne: 26/01/2020 12:19:28.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: