Rezervuji parcelu číslo: 77, parcelní číslo 1161/221 o výměře 805 m2. V Praze dne: 24/06/2019 21:19:03.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: