Rezervuji parcelu číslo: 77, parcelní číslo 1161/221 o výměře 805 m2. V Praze dne: 22/10/2020 10:43:54.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: