Rezervuji parcelu číslo: 78, parcelní číslo 1161/224 o výměře 750 m2. V Praze dne: 22/10/2020 11:29:48.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: