Rezervuji parcelu číslo: 78, parcelní číslo 1161/224 o výměře 750 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:00:47.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: