Rezervuji parcelu číslo: 78, parcelní číslo 1161/224 o výměře 750 m2. V Praze dne: 22/04/2021 19:42:42.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: