Rezervuji parcelu číslo: 8, parcelní číslo 1161/118 o výměře 677 m2. V Praze dne: 22/04/2021 20:15:00.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: