Rezervuji parcelu číslo: 8, parcelní číslo 1161/118 o výměře 677 m2. V Praze dne: 21/10/2019 23:23:35.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: