Rezervuji parcelu číslo: 8, parcelní číslo 1161/118 o výměře 677 m2. V Praze dne: 19/02/2019 15:05:41.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: