Rezervuji parcelu číslo: 9, parcelní číslo 1161/238 o výměře 639 m2. V Praze dne: 09/12/2018 23:13:58.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: