Rezervuji parcelu číslo: 9, parcelní číslo 1161/238 o výměře 639 m2. V Praze dne: 24/06/2019 21:59:07.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: