Parcely prodej

Hostivice, Praha - západ

Habitera, a.s. má v nabídce v Hostivici, Praha - západ, v lokalitě Ke Stromečkům poslední dva pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů. Jedná se o stavební parcely v zastavovacím plánku označené čísly 32 a 66+67. O pozemky v této lokalitě byl mimořádný zájem, o čemž svědčí i to, že na většině z nich dnes probíhá výstavba rodinných domů, ale také je zde i mnoho domů již dokončených, ve kterých se bydlí.

V lokalitě Ke Stromečkům naše společnost vybudovala veškeré inženýrské sítě, tj. komunikace s veřejným osvětlením, kanalizaci splaškovou, kanalizaci dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody elektrické energie a datové rozvody. V celé lokalitě je rozveden optický kabel, čímž je umožněno připojení rodinných domů na vysokorychlostní síť internetu a příjem digitální televize s programy v HD kvalitě. Součástí každého pozemku je kiosek technické infrastruktury se zabudovanou elekroměrovou a plynoměrovou skříní pro odběr elektřiny a plynu. Široké obslužné ulice tvoří asfaltové komunikace s chodníky ze zámkové dlažby, povrch v obytných ulicích je kompletně ze zámkové dlažby. Obslužné ulice zatraktivňuje jednostranná zeleň se stromořadím. Fotografie lokality s ulicemi zde.Ceny parcel se pohybují v závislosti na velikosti a poloze v rozmezí 5.200 - 5.500 Kč/m2

Pozemek číslo 66+67 je nově určen pro výstavbu samostatného rodinného domu o velikosti 4+kk s garáží, nikoliv pro výstavbu dvojdomu, jak bylo dříve plánováno. Na tento rodinný dům je zpracována studie, která zohledňuje umístění a orientaci pozemku. Zájemcům o tento pozemek studii domu rádi zašleme. Pozemek číslo 32 je po několika letech nově zařazen do nabídky, neboť došlo k dohodě s původním kupujícím na zrušení kupní smlouvy.

Rezervace parcel

Vybranou parcelu lze rezervovat kliknutím na parcelu v zastavovacím plánku nebo kliknutím na její řádek v ceníku (v některých prohlížečích první varianta nemusí fungovat) a vyplněním kontaktních údajů. Rezervace Vám bude potvrzena e-mailem v nejbližším možném termínu.

Na základě uzavíraných kupních smluv jsou kupující povinni zahájit výstavbu rodinného domu na pozemku do 2,5 let od uzavření kupní smlouvy, aby výstavba v celé lokalitě skončila v dohledné době. Kupní cena se skládá do advokátní úschovy a je uvolněna po vkladu (přechodu) vlastnického práva na kupující/ho.

V okrese Praha - západ je soustředěná největší poptávka po parcelách a rodinných domech v České republice, Hostivice patří k těm nejžádanějším a nejoblíbenějším místům. Přejeme Vám správnou a šťastnou volbu při výběru Vašeho pozemku.Parcela
Parcelní číslo
Výměra v m2
Cena za m2
Cena celkem
Stav
1
1161/132
644
2
1161/128
582
3
1161/124
597
4
1161/120
641
5
1161/87
644
6
1161/116
581
7
1161/117
603
8
1161/118
677
9
1161/238
639
10
1161/237
572
11
1161/236
571
12
1161/114
584
13
1161/110
624
14
1161/111
658
15
1161/112
598
16
1161/113
592
17
1161/107
700
18
1161/103
669
19
1161/100
622
20
1161/96
685
21
1161/92
888
22
1161/93
706
23
1161/94
698
24
1161/95
699
25
1161/83
766
26
1161/81
1324
27
1161/80
854
28
1161/79
872
29
1161/168
1264
30
      Parcela zanikla dělením a zcelováním pozemků.  
zanikla
31
1161/73
973
32
1161/74
900
5400 Kč
4 860 000 Kč
33
1161/75
1058
34
1161/77
941
35
1161/76
940
36
1161/71
986
37
1161/70
865
38
1161/69
891
39
1161/68
674
40
1161/66
1233
41
1161/65
686
42
1161/64
671
43
1161/63
770
44
1161/50
1555
45
1161/175
1401
46
1161/174
1376
47
1161/173
2333
48
1161/172
1258
49
1161/51
1424
50
1161/52
707
51
1161/53
777
52
1161/176
802
53
1161/177
822
54
1161/54
1093
55
1161/55
872
56
1161/56
847
57
1161/178
673
58
1161/58
673
59
1161/57
847
60
1161/59
936
61
1161/60
1108
62
1161/61
899
63
1161/179
798
64
1161/180
715
65
1161/62
722
66+67
1161/188+1161/86
333+352
68
1161/85
572
69
1161/258
950
70
1161/259
960
71
1161/260
800
72
1161/261
800
73
1161/262
800
74
1161/263
800
75
1161/264+1169/56
1050
76
1161/91
910
77
1161/221
805
78
1161/224
750

Poznámka:
Ceny parcel jsou konečné, včetně všech inženýrských sítí.
Parcely, u nichž je uvedeno "rezervace", jsou vyčleněny z prodeje a jsou rezervovány pro budoucí výstavbu naší společnosti Habitera, a.s.