Rezervuji parcelu číslo: 17, parcelní číslo 1161/107 o výměře 700 m2. V Praze dne: 15/05/2021 20:29:01.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: