Rezervuji parcelu číslo: 25, parcelní číslo 1161/83 o výměře 766 m2. V Praze dne: 15/05/2021 20:29:52.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: