Rezervuji parcelu číslo: 28, parcelní číslo 1161/79 o výměře 872 m2. V Praze dne: 15/05/2021 19:49:13.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: