Rezervuji parcelu číslo: 29, parcelní číslo 1161/168 o výměře 1264 m2. V Praze dne: 15/05/2021 20:17:54.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: