Rezervuji parcelu číslo: 35, parcelní číslo 1161/76 o výměře 940 m2. V Praze dne: 15/05/2021 19:21:07.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: