Rezervuji parcelu číslo: 39, parcelní číslo 1161/68 o výměře 674 m2. V Praze dne: 15/05/2021 19:07:58.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: