Rezervuji parcelu číslo: 45, parcelní číslo 1161/175 o výměře 1401 m2. V Praze dne: 15/05/2021 20:19:46.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: