Rezervuji parcelu číslo: 46, parcelní číslo 1161/174 o výměře 1376 m2. V Praze dne: 15/05/2021 18:36:13.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: