Rezervuji parcelu číslo: 59, parcelní číslo 1161/57 o výměře 847 m2. V Praze dne: 15/05/2021 18:58:10.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: