Rezervuji parcelu číslo: 62, parcelní číslo 1161/61 o výměře 899 m2. V Praze dne: 15/05/2021 18:38:18.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: