Rezervuji parcelu číslo: 76, parcelní číslo 1161/91 o výměře 910 m2. V Praze dne: 15/05/2021 19:28:47.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: