Rezervuji parcelu číslo: 78, parcelní číslo 1161/224 o výměře 750 m2. V Praze dne: 15/05/2021 20:26:27.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: